Onbegrip over het Levenstestament

Stappenplan Levenstestament

Bij het opstellen van een levenstestament moet u twee situaties goed uit elkaar houden.
Ten eerste het contact met uw vertrouwenspersoon over uw wensen. Daar zult u de meeste tijd aan gaan besteden.

Ten tweede het contact met uw notaris om in een levenstestament vast te leggen wie uw vertrouwenspersoon is en wat de bevoegdheden zijn.

Stappen Plan om een Levenstestament te laten opmaken.

Stap 1
Na het invullen van de vragenlijst in het inloggedeelte van de website ontvang u via de mail een bijlage met instructies voor de notaris voor de inhoud van het levenstestament. Hierin staat wie uw vertrouwenspersoon is. Verder kunt u onder andere regelingen opnemen over het doen van schenkingen en het nemen van medische beslissingen. Kortom instructies voor de bevoegdheden voor uw vertrouwenspersoon (en eventuele toezichthouder) bij de notaris.

Stap 2
Wensenlijst levenstestament voor uw vertrouwenspersoon. Hierin staan uw wensen wie bijvoorbeeld uw administratie gaat voeren, hoe uw vertrouwenspersoon dat moet doen, hoe u over bepaalde zaken denkt en wat er met uw huisdier moet gebeuren.

Stap 3
Instructieformulier levenstestament (algemene instructie voor vertrouwenspersoon). Hierin staan al uw gegevens en wensen.

De stappen 2 en 3 zijn ook van belang voor personen die al een levenstestament bij hun notaris hebben opgemaakt maar nog geen instructie en wensenlijst hebben gemaakt voor hun vertrouwenspersoon.

TOEZICHTHOUDER

↓↓

VERTROUWENSPERSOON       ←        CLIENT       →       NOTARIS

Om dat nu zelf te kunnen voorbereiden, hebben wij op de website diverse vragen opgenomen. Na afhandeling van de vragenlijst ontvangt u binnen 24 uur automatisch een Word document met de instructies voor uw notaris (ook voor de toezichthouder) en uw vertrouwenspersoon.

Tijdens het invullen van de vragen (duurt ongeveer 90 minuten) ontvangt u afhankelijk van de ingevulde antwoorden een of meerdere documenten via de mail als Word document met instructies aan uw vertrouwenspersoon die u zelf op uw computer kunt opslaan en in de toekomst in alle rust bewerken.

Met de bijlage voor uw notaris en de algemene wensenlijst voor de vertrouwenspersoon (niet de instructieformulieren) gaat u naar de notaris om het levenstestament te laten opmaken.

Nadat u alle ontvangen formulieren met wensen en instructies heeft bewerkt neemt u contact op met uw vertrouwenspersoon om uw wensen te bespreken en verder toe te lichten. Ook de stukken voor de notaris kunt u dan aan uw vertrouwenspersoon geven.

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hier

Voorbeeld vragenformulier Levenstestament

Voorbeeld Het Levenstestament | Gemakkelijk en veilig thuis zelf uw Levenstestament voorbereiden!

VOORBEELD VRAGENFORMULIER LEVENSTESTAMENT

Wij hebben gemerkt dat het zelf thuis invullen van de vragen die betrekking hebben op het levenstestament goed werkt. U doet het denkwerk en het voorbereidende werk op uw gemak thuis in uw eigen beschermde omgeving. Het blijkt veel prettiger om de vaak indringende vragen thuis achter uw computer in te vullen. U moet zich realiseren dat de notaris tijdens het afvragen van het levenstestament deze indringende vragen rechtstreeks aan u moet stellen.

Om dit voor u mogelijk te maken hebben wij een digitale vragen- en wensenlijst opgemaakt. In onze digitale vragen- en wensenlijst worden u in een logische volgorde vragen gesteld en kunt u in alle rust antwoorden geven waarmee u precies kunt aangegeven wat u wel en niet wilt. U wordt op een heel begrijpelijke manier door veel informatie en de lastige vragen geloodst. U kunt tijdens het invullen rustig stoppen en op een later tijdstip weer verder gaan, de eerder ingevulde gegevens blijven behouden. We bewaren deze gegevens 2 maanden. Daarna worden ze vernietigd.

Door de vragen in het formulier te beantwoorden, de informatiefilmpjes te bekijken en de verdere informatie te lezen, zult u goed voorbereid zijn op een bezoek aan uw notaris. Met de antwoorden die in een Word document worden opgenomen kunt u na een aanvullend gesprek bij uw notaris alles laten vastleggen in een levenstestament. Hierdoor worden extra notariskosten bespaard. U heeft immers in het document duidelijk aangegeven wat u wilt en de voorbereidende werkzaamheden zijn daarmee grotendeels gedaan. De notaris zal de akte na de ondertekening voor u bewaren en kan deze voor u registreren in het landelijke register (Centraal Levens Testamenten Register CLTR).

Door het kopen van onze vragen- en wensenlijst bespaart u veel kosten en koopt u gemak. De kosten van ons vragenformulier bedragen € 50,- (incl. BTW) per persoon en € 70,- (incl. BTW) voor twee partners tezamen.

Wij hebben dit vragenformulier voor u kunnen ontwikkelen, omdat wij al enige jaren cliënten bij het opmaken van een levenstestament begeleiden en adviseren.

Nadat u het vragenformulier heeft geopend ontvangt u afhankelijk van de door u ingevulde antwoorden een of meer instructieformulieren via de mail. Deze formulieren kunt u op uw computer opslaan als Word document en zelf bewerken of met de pen invullen. Wij hebben er voor gekozen om deze bestanden niet via onze website te laten lopen omdat daarin waarschijnlijk zeer veel persoonlijke en vertrouwelijke informatie komt te staan. U kunt daar bijvoorbeeld ook uw inlognamen en wachtwoorden vastleggen.

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hier.

Wilsbekwaam of wilsonbekwaam?

Kan een oudere nog zelfstandig zijn geldzaken regelen? Of andere belangrijke beslissingen nemen? Met andere woorden: wanneer is een oudere nog wilsbekwaam? Die vraag kan een rol spelen bij financiële uitbuiting. Professionals met twijfels over de wils(on)bekwaamheid, moeten iets met dat niet-pluisgevoel doen, betoogt Saskia van de Merwe. Ze is voorzitter van de Vereniging van indicerende en adviserende artsen (VIA) en arts maatschappij en gezondheid bij de GGD Rotterdam. En specialist op het gebied van wils(on)bekwaamheid. Een interview.

Bij de Vereniging van indicerende en adviserende artsen (VIA) zijn artsen aangesloten die adviseren over sociaal-medische vraagstukken. Zoals arbeidsgeschiktheid, bijzondere bijstand, Wmo-voorzieningen, indicaties voor zorg uit de Wet langdurige zorg en wilsbekwaamheid, legt Saskia van de Merwe uit. “Over wils(on)bekwaamheid geef ik regelmatig lezingen, bijvoorbeeld aan notarissen en andere juridische professionals. Mijn boodschap is altijd tweeledig. Eerst leg ik uit dat wils(on)bekwaamheid vaststellen niet zo simpel is als veel mensen denken. Vervolgens druk ik alle aanwezigen op het hart om te durven vertrouwen op hun niet-pluisgevoel. En daar ook wat mee te doen.”

Deels en tijdelijk
Wils(on)bekwaamheid lijkt eenvoudig vast te stellen, maar is opgebouwd uit verschillende facetten. “Een oudere hoeft niet op alle terreinen wilsonbekwaam te zijn”, zegt Saskia. “Iemand kan bijvoorbeeld nog prima bepalen wat hij wil doen in zijn vrije tijd of wat hij wil eten, maar geen beslissingen meer nemen over gezondheid of financiën. Een adviserend arts zal dus altijd aangeven op welke terreinen iemand wilsonbekwaam is. En vervolgens is het goed te weten dat wilsonbekwaamheid ook tijdelijk kan zijn.” Ze geeft het voorbeeld van een oudere met een flinke blaasontsteking. “Als iemand op hoge leeftijd een infectie doormaakt, komen bekende verschijnselen als koorts vaak niet of slechts in lichte vorm voor. Hierdoor kan de persoon zelf missen dat er iets aan de hand is. En kan zelfs de huisarts op het verkeerde been gezet worden. Gelukkig zijn veel artsen ouderengeneeskunde en huisartsen met veel ouderen in hun praktijk hier wel op bedacht. Want een infectie kan een delier of verwardheid veroorzaken. Zeker als een oudere al een beetje verward is of beginnend dementerend, is het erg moeilijk om het delier te herkennen los van de bestaande problematiek. Met als gevolg dat de mate van verwardheid versterkt wordt en ook (langer) aanhoudt.” In haar eigen praktijk maakte Saskia mee dat iemand die zich voordeed als vertrouwenspersoon van de situatie gebruik probeerde te maken. “Deze ‘vertrouwenspersoon’ had er belang bij het beeld van verwardheid te versterken, om gemachtigde te worden. Financiële uitbuiting was het motief.”

Levenswijsheid
De vraag of iemand wilsonbekwaam is, start vaak met een niet-pluisgevoel. Saskia: “Iedereen heeft dat wel eens. En hoe ouder je wordt, hoe beter je kunt inschatten of iets klopt of niet. Dat is je levenswijsheid.” Ze vertelt dat levenswijsheid wetenschappelijk is vastgesteld. “Het is bij artsen onderzocht. Levenswijsheid is gebaseerd op kennis, van je vakgebied of een ander gebied dat je interesseert, en ervaring. Ervaring betekent dat je je kennis automatiseert. De combinatie van kennis en ervaring genereert intuïtie. Dat is een non-verbale reactie, je niet-pluisgevoel, waarnaar je moet luisteren. Onbewust weet je dat er iets aan de hand is.”

Wilsonbekwaam of beïnvloeding
Vervolgens is het zaak om uit te zoeken waar dat gevoel vandaan komt. “Gaat het om wilsonbekwaamheid of om beïnvloeding?”, legt Saskia uit. “Van de meeste professionals mag je verwachten dat ze dat kunnen beargumenteren.” Het verschil tussen wilsonbekwaamheid en beïnvloeding is de grilligheid. “Iemand die wilsonbekwaam is, doet en zegt vaak onlogische en ongrijpbare dingen. Het is het ene moment A, het volgende B en dan opeens C. Daar zit een soort grilligheid in. Bij beïnvloeding geven mensen een antwoord waarvan je weet dat ze het eigenlijk niet willen geven. Dan komen de verbale en non-verbale signalen niet overeen. Ze zeggen niet wat ze voelen.” Een voorbeeld van beïnvloeding is de oudere dame die een eenzame jongeman in huis neemt om voor hem te zorgen. Langzaam begint hij haar te beïnvloeden, hij wil geld van haar. Omdat zij bang is dat hij weggaat, geeft ze toe. Bij de notaris zegt ze: “Ik gun het hem echt hoor!”. En toch voelt de notaris dat er iets van angst achter schuilgaat. “Dan is het zaak om de dame even alleen te spreken en de juiste kritische vragen te stellen.”

Complex
Moeilijk zijn de situaties waarin een beginnend dementerende oudere verliefd wordt en iemand in huis haalt, die vervolgens misbruik maakt van het vertrouwen van de oudere, aldus Saskia. “Want wat is dan in het bewuste gebeurd en wat in het irrationele van wilsonbekwaamheid? Ook komt het voor dat iemand in eerste instantie helemaal niet vraagt om geld, maar het wel krijgt van de oudere. Wie integer is, geeft het terug. Maar wat als de oudere blijft aandringen? Zo kunnen mensen ongewild op een glijdende schaal terechtkomen.” Het zijn allemaal voorbeelden van hoe complex situaties kunnen zijn. Dat mag professionals echter niet afschrikken. “Als je een niet-pluisgevoel hebt, moet je uitzoeken waardoor dat ontstaat. Is er sprake van wilsonbekwaamheid, van beïnvloeding? Zodra je denkt ‘wat gebeurt hier’, moet je iets doen. Dan mag je niet meer wegkijken.”

Bron: Nieuwsbrief Rijksoverheid 5 maart 2015

Wat zijn de kosten van een Levenstestament?

Dit is afhankelijk van wat u wilt regelen. Op zich kunt u zelf een levenstestament opmaken. Dit hoeft niet via een notaris. Echter een notariële akte biedt wel meer zekerheid. U kunt de kosten bij de notaris opvragen. Op internet worden prijsindicaties door notarissen gegeven van € 230,- tot € 825,- voor een levenstestament. Prijsafspraken voor partners worden door notarissen gemaakt.

Waarom? Klik hier. Door het kopen van onze vragen- en wensenlijst bent u goed voorbereid voor het gesprek met de notaris. U kunt in uw eigen vertrouwde omgeving de vragen beantwoorden en er rustig over nadenken waardoor u extra kosten in het verdere traject bespaart.

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk Klik hier

Ondernemer/ DGA?

Heb ik als ondernemer een levenstestament nodig?

U bepaalt toch zelf wat u doet als ondernemer. Juist, precies daarom!

U heeft drie juridische petten op, die van privépersoon, directeur en aandeelhouder. Indien u dan zelf uit de roulatie bent zijn er drie juridische petten die moeten worden vervangen en dat gaat meestal niet vanzelf conform uw eigen wensen.

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hier

Wie regelt het straks? in Margriet > klik hier

Levenstestament: Wie regelt het straks?

Hierbij een gedeelte met als onderwerp Wie regelt het straks? gepubliceerd in Margriet | Margriet 2017-38 door mevrouw Otje van der Lelij.

We denken liever niet na over ziekte en geestelijke aftakeling. Maar wie bestiert je geldzaken als je bijvoorbeeld dement wordt? Hoe voorkom je dat er dingen met je gebeuren die je niet wilt? Je regelt het met een levenstestament.

Levenstestament: Wie regelt het straks? in Margriet

Ik wil het zelf regelen

Staatssecretaris lanceert campagne ‘Samen dementievriendelijk’ > klik hier

Overheid wil dat samenleving meer rekening houdt met dementiepatiënt

Hierbij het artikel met als onderwerp Overheid wil dat samenleving meer rekening houdt met dementiepatiënt gepubliceerd op NU.nl | 8 mei 2016.

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Nu gaat het om ongeveer 260.000 mensen, van wie 70 procent thuis woont. In 2050 is het aantal mensen bij wie het geestelijk vermogen versneld achteruit gaat, naar verwachting opgelopen tot 400.000.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) lanceerde afgelopen maandag de campagne ‘Samen dementievriendelijk’. Het aantal patiënten in Nederland dat lijdt aan de ziekte gaat de komende decennia toenemen.
De aftrap van de campagne valt samen met een grote internationale conferentie over dementie in Amsterdam. Van Rijn geeft daar uitleg over de Nederlandse aanpak van het probleem, dat met het ouder worden van de mensen alleen maar zal toenemen.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) lanceert campagne ‘Samen dementievriendelijk’

Ik wil het zelf regelen

Artikel het Levenstestament > klik hier

Het Levenstestament

Er is de afgelopen jaren veel aandacht voor het fenomeen ouderenmishandeling. Toch blijkt het moeilijk om echt grip op het probleem te krijgen. Hieronder treft u een link aan waar u meer informatie krijgt m.b.t. het Levenstestament.
In het artikel over het levenstestament behandelt mw. mr. C.G.C. Engelbertink de vraag hoe een mens de regie kan houden over zijn eigen leven, ook in omstandigheden van afhankelijkheid, kwetsbaarheid en zelfs wilsonbekwaamheid.

Het is een publicatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel het Levenstestament van mr. Chanien Engelbertink.

Ik wil het zelf regelen

Levenstestament: goede investering? in NRC > klik hier

Levenstestament: goede investering?

Hierbij het artikel met als onderwerp Een levenstestament: goede investering? gepubliceerd in NRC | zaterdag 23 mei 2015 door Erica Verdegaal.

Naast een gewoon testament schijn je tegenwoordig een levenstestament nodig te hebben. Is dat echt nuttig? Of proberen notarissen hiermee hun omzet te verhogen?

Een levenstestament: goede investering? in NRC

Ik wil het zelf regelen

Het Levenstestament op Evi | Van Lanschot > klik hier

Met een Levenstestament houd je de regie in handen.

Hierbij het artikel met als onderwerp Met een Levenstestament houd je de regie in handen gepubliceerd op Evi | Van Lanschot | Van Lanschot Bankiers  maandag 22 februari 2015.

Als je door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zelf te handelen, wie mag er dan jou zaken regelen? Misschien zijn er wel mensen in je omgeving die dat voor jou willen doen, maar als je niets geregeld hebt, mogen ze heel veel dingen niet. Of misschien wil je bepalen wie jouw zaken dan gaat behartigen.

Dat kun je allemaal vastleggen in een levenstestament.

Hier krijg je vijf redenen waarom een levenstestament een goed idee is:

Het Levenstestament op Evi | Van Lanschot Bankiers

Ik wil het zelf regelen