Wat is een Levenstestament?

Een Levenstestament/aangeklede volmacht is een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf (tijdelijk) niet kunt handelen.

In een gewoon testament regelt u alles voor als u er niet meer bent. Maar wat indien er een situatie ontstaat waarin u zelf tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kunt nemen? Is er dan iemand die dat dan voor u kan doen? Hebt u zo iemand schriftelijk aangewezen? Zijn uw wensen voor zo’n situatie duidelijk vastgelegd en bekend bij degenen die u hebt aangewezen? En zijn uw naasten van die aanwijzing op de hoogte?

Dit soort zaken kunt u regelen in een Levenstestament: Een Levenstestament is een document, opgesteld door u en vastgelegd bij de notaris.

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hier

Wat kan ik allemaal vastleggen in een Levenstestament?

  • Benoemen vertrouwenspersoon/ gemachtigde;
  • Regelingen voor uw financiën, onderneming, inboedel, woning en eventuele andere onroerende zaken;
  • Schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden;
  • Het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
  • Aanwijzingen aan uw vertrouwenspersoon/ gemachtigde;
  • Eventuele controle/ toezicht mogelijkheden;
  • Aanwijzingen aan de rechter;
  • Praktische zaken na overlijden (begrafenis of crematie).

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hierOok geven wij u praktische adviezen en handvatten wat u allemaal kunt regelen.

Ik heb geen vertrouwenspersoon, wat nu?

Als u geen enkel idee heeft wie uw vertrouwenspersoon moet worden dan is ook de vragenlijst voor u een aanrader. Naast het feit dat u dan veel meer informatie krijgt, kunt u in de vragenlijst ook precies aangeven wat u wel en niet wilt.

Indien het noodzakelijk is en u heeft geen persoon aangewezen dan zal de rechter iemand benoemen. Dit is mogelijk iemand die u niet kent en die door de rechter benoemde persoon moet u dan vertegenwoordigen. Ondanks dat die persoon u mogelijk niet kent weet hij wel precies wat u wel of niet wilt en wat hij moet doen, immers dat heeft u vast gelegd. Zo houdt u toch de regie ondanks het feit dat u niet weet door wie.

Waarom zou ik iets regelen?

WAAROM ZOU IK IETS REGELEN IN EEN LEVENSTESTAMENT?

Als u (tijdelijk) niet in de gelegenheid of in staat bent om uw eigen wil te bepalen (denkt u aan ongeval, ziekte, verblijf in buitenland of andere onverwachte omstandigheden) – privé en/of zakelijk – kunt u een persoon aanstellen die u vertrouwt. Die persoon kunt u de bevoegdheid geven om uw zaken (tijdelijk) te regelen. Denk aan persoonlijke belangen (bijvoorbeeld medische vragen, betalen van rekeningen, opname verpleeghuis etc.) of zakelijke belangen (wie regelt wat in de BV tijdens uw afwezigheid) en alle andere administratieve zaken.

In deze situaties is het van belang om vooraf duidelijk te weten wat uw wensen zijn. Dit kunt u het beste vastleggen in een notariële akte, een zogeheten Levenstestament: een testament dat werkt tijdens uw leven!

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hier

Kosten besparen?

Door de vragen in het vragenformulier te beantwoorden en de verdere informatie te lezen, zult u goed voorbereid zijn op een bezoek aan uw notaris voor het opmaken van een levenstestament. U kunt thuis eerst rustig op uw gemak uw wensen formuleren. U zult daardoor zeker kosten besparen omdat de notaris minder tijd nodig heeft om u af te vragen en de verdere inhoud van het levenstestament met u te bespreken. Wij hebben dit vragenformulier voor u kunnen ontwikkelen, omdat wij al enige jaren cliënten bij het opmaken van een levenstestament begeleiden en adviseren.

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hier

Wie regelt het straks? in Margriet > klik hier

Levenstestament: Wie regelt het straks?

Hierbij een gedeelte met als onderwerp Wie regelt het straks? gepubliceerd in Margriet | Margriet 2017-38 door mevrouw Otje van der Lelij.

We denken liever niet na over ziekte en geestelijke aftakeling. Maar wie bestiert je geldzaken als je bijvoorbeeld dement wordt? Hoe voorkom je dat er dingen met je gebeuren die je niet wilt? Je regelt het met een levenstestament.

Levenstestament: Wie regelt het straks? in Margriet

Ik wil het zelf regelen

Staatssecretaris lanceert campagne ‘Samen dementievriendelijk’ > klik hier

Overheid wil dat samenleving meer rekening houdt met dementiepatiënt

Hierbij het artikel met als onderwerp Overheid wil dat samenleving meer rekening houdt met dementiepatiënt gepubliceerd op NU.nl | 8 mei 2016.

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Nu gaat het om ongeveer 260.000 mensen, van wie 70 procent thuis woont. In 2050 is het aantal mensen bij wie het geestelijk vermogen versneld achteruit gaat, naar verwachting opgelopen tot 400.000.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) lanceerde afgelopen maandag de campagne ‘Samen dementievriendelijk’. Het aantal patiënten in Nederland dat lijdt aan de ziekte gaat de komende decennia toenemen.
De aftrap van de campagne valt samen met een grote internationale conferentie over dementie in Amsterdam. Van Rijn geeft daar uitleg over de Nederlandse aanpak van het probleem, dat met het ouder worden van de mensen alleen maar zal toenemen.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) lanceert campagne ‘Samen dementievriendelijk’

Ik wil het zelf regelen

Artikel het Levenstestament > klik hier

Het Levenstestament

Er is de afgelopen jaren veel aandacht voor het fenomeen ouderenmishandeling. Toch blijkt het moeilijk om echt grip op het probleem te krijgen. Hieronder treft u een link aan waar u meer informatie krijgt m.b.t. het Levenstestament.
In het artikel over het levenstestament behandelt mw. mr. C.G.C. Engelbertink de vraag hoe een mens de regie kan houden over zijn eigen leven, ook in omstandigheden van afhankelijkheid, kwetsbaarheid en zelfs wilsonbekwaamheid.

Het is een publicatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel het Levenstestament van mr. Chanien Engelbertink.

Ik wil het zelf regelen

Levenstestament: goede investering? in NRC > klik hier

Levenstestament: goede investering?

Hierbij het artikel met als onderwerp Een levenstestament: goede investering? gepubliceerd in NRC | zaterdag 23 mei 2015 door Erica Verdegaal.

Naast een gewoon testament schijn je tegenwoordig een levenstestament nodig te hebben. Is dat echt nuttig? Of proberen notarissen hiermee hun omzet te verhogen?

Een levenstestament: goede investering? in NRC

Ik wil het zelf regelen

Het Levenstestament op Evi | Van Lanschot > klik hier

Met een Levenstestament houd je de regie in handen.

Hierbij het artikel met als onderwerp Met een Levenstestament houd je de regie in handen gepubliceerd op Evi | Van Lanschot | Van Lanschot Bankiers  maandag 22 februari 2015.

Als je door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zelf te handelen, wie mag er dan jou zaken regelen? Misschien zijn er wel mensen in je omgeving die dat voor jou willen doen, maar als je niets geregeld hebt, mogen ze heel veel dingen niet. Of misschien wil je bepalen wie jouw zaken dan gaat behartigen.

Dat kun je allemaal vastleggen in een levenstestament.

Hier krijg je vijf redenen waarom een levenstestament een goed idee is:

Het Levenstestament op Evi | Van Lanschot Bankiers

Ik wil het zelf regelen