De laatste levensmaanden van ouderen in Nederland > klik hier

Geplaatst op 21 mei 2013

De laatste levensmaanden van ouderen in Nederland

Het LASA onderzoek heeft inzicht gegeven in veel aspecten van de laatste levensmaanden van ouderen in Nederland. Wat betreft plaats van zorg en plaats van overlijden valt op dat veel ouderen in de laatste levensfase nog een of meerdere overplaatsingen meemaken (meestal naar het ziekenhuis) en dat ongeveer 1 op de 3 ouderen overlijdt in het ziekenhuis. En dat terwijl de gewenste plaats van overlijden voor de meeste mensen thuis is!

In de gehouden gesprekken komt steeds naar voren dat het belangrijk is dat ouderen hun voorkeuren bespreken met naasten en artsen, opdat duidelijk is wat ze wel en niet willen en hiernaar zoveel mogelijk gehandeld kan worden.

Uit de LASA data blijkt dat van ongeveer de helft van de (inmiddels overleden) ouderen de naaste niet wist of en zo ja welke voorkeuren de oudere had ten aanzien van behandelingen. Uit de data blijkt ook dat het kenbaar maken van voorkeuren van invloed is op het daadwerkelijk volgen van deze wensen.

Categorie: Nieuws

Vraag meer informatie aanStel ons uw vraag