Het Levenstestament en AWBZ regeling (eigen bijdrageregeling in het kader van zorg) > klik hier

Geplaatst op 28 januari 2014

Ons bereiken veel vragen over de vroegere AWBZ-regeling (ofwel de eigen bijdrage in de zorg) of het klopt dat het levenstestament hier een gunstige rol bij kan spelen.

Bij het verkrijgen van zorg onder de opvolger van de AWBZ-regeling (wet Langdurige zorg) dient sinds vorig . jaar meer te worden bijbetaald is de eigen bijdrage verhoogd. Ook het spaargeld telt hierbij mee (box 3 vermogen). Door het schenken van vermogen vermindert het spaargeld en daardoor in de toekomst de hoogte van de eigen bijdrage. Nadat iemand wilsonbekwaam is worden, dan is het de vraag of er wel namens deze persoon kan worden geschonken. Indien er geen levenstestament is opgemaakt, dient dan via de rechter bewind of curatele te worden aangevraagd. Daarna dient de bewindvoerder of curator voor het doen van schenkingen vooraf aan de rechter toestemming te vragen. Maar de rechter kan en mag niet meewerken aan belastingbesparende maatregelingen in het kader van de AWBZ zorgwetten. De schenking is immers niet in het belang van de rechthebbende (schenker). In geval van een levenstestament hoeft er geen bewind of curatele te worden aangevraagd en staat beschreven wat de wensen omtrent eventuele schenkingen zijn.

U blijft hiermee flexibel, ook voor nieuwe en nu nog onbekende regelgeving uit Den Haag.

Categorie: Nieuws

Vraag meer informatie aanStel ons uw vraag