HULP BIJ HET VOORBEREIDEN VAN EEN LEVENSTESTAMENT

Een Levenstestament is een document dat wordt opgemaakt als een volmacht en waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. Wie kan er dan namens u optreden. Wie kent uw wensen. Wie weet wie uw huisarts is en heeft informatie over uw wachtwoorden?

Deze website is ontwikkeld om u behulpzaam te zijn bij het formuleren van uw wensen en instructies om daarna een levenstestament bij uw notaris te laten opmaken. Ook indien u al een levenstestament heeft laten opmaken kunt u via de website uw wensen en instructies voor uw vertrouwenspersoon invullen en laten vastleggen.

Bij het opstellen van een levenstestament moet u twee situaties goed uit elkaar houden. Ten eerste het contact met uw vertrouwenspersoon over uw wensen. Daar zult u de meeste tijd aan gaan besteden. Ten tweede het contact met uw notaris om in een levenstestament vast te leggen wie uw vertrouwenspersoon is en wat de bevoegdheden zijn.

Om dat nu zelf te kunnen voorbereiden, hebben wij op de website diverse vragen opgenomen. Na afhandeling van de vragenlijst ontvangt u binnen 24 uur automatisch een Word document met de instructies voor uw notaris (ook voor de toezichthouder) en uw vertrouwenspersoon.

Tijdens het invullen van de vragen (duurt ongeveer 90 minuten) wordt u door middel van filmpjes geïnformeerd over alle aandachtspunten in een levenstestament en ontvangt u afhankelijk van de ingevulde antwoorden een of meerdere documenten via de mail als Word document met instructies aan uw vertrouwenspersoon die u zelf op uw computer kunt opslaan en in de toekomst bewerken.

Klik hier voor een voorbeeld van de vragenlijst.

Met de bijlage voor uw notaris en de algemene wensenlijst voor de vertrouwenspersoon (niet de instructieformulieren) gaat u naar uw notaris om het levenstestament te laten opmaken. Nadat u alle ontvangen formulieren met wensen en instructies heeft bewerkt neemt u contact op met uw vertrouwenspersoon om uw wensen te bespreken en verder toe te lichten. Ook de stukken voor de notaris kunt u dan aan uw vertrouwenspersoon geven.

Wilt u een vragenlijst voor een levenstestament bestellen?

Dat kan gemakkelijk klik hier.

Voor 1 persoon bedragen de kosten € 50,- (incl. BTW). Voor twee partners/echtgenoten bedragen de kosten € 70,- (incl. BTW).

Wie regelt het straks? in Margriet > klik hier

Levenstestament: Wie regelt het straks?

Hierbij een gedeelte met als onderwerp Wie regelt het straks? gepubliceerd in Margriet | Margriet 2017-38 door mevrouw Otje van der Lelij.

We denken liever niet na over ziekte en geestelijke aftakeling. Maar wie bestiert je geldzaken als je bijvoorbeeld dement wordt? Hoe voorkom je dat er dingen met je gebeuren die je niet wilt? Je regelt het met een levenstestament.

Levenstestament: Wie regelt het straks? in Margriet

Ik wil het zelf regelen

Staatssecretaris lanceert campagne ‘Samen dementievriendelijk’ > klik hier

Overheid wil dat samenleving meer rekening houdt met dementiepatiënt

Hierbij het artikel met als onderwerp Overheid wil dat samenleving meer rekening houdt met dementiepatiënt gepubliceerd op NU.nl | 8 mei 2016.

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Nu gaat het om ongeveer 260.000 mensen, van wie 70 procent thuis woont. In 2050 is het aantal mensen bij wie het geestelijk vermogen versneld achteruit gaat, naar verwachting opgelopen tot 400.000.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) lanceerde afgelopen maandag de campagne ‘Samen dementievriendelijk’. Het aantal patiënten in Nederland dat lijdt aan de ziekte gaat de komende decennia toenemen.
De aftrap van de campagne valt samen met een grote internationale conferentie over dementie in Amsterdam. Van Rijn geeft daar uitleg over de Nederlandse aanpak van het probleem, dat met het ouder worden van de mensen alleen maar zal toenemen.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) lanceert campagne ‘Samen dementievriendelijk’

Ik wil het zelf regelen

Artikel het Levenstestament > klik hier

Het Levenstestament

Er is de afgelopen jaren veel aandacht voor het fenomeen ouderenmishandeling. Toch blijkt het moeilijk om echt grip op het probleem te krijgen. Hieronder treft u een link aan waar u meer informatie krijgt m.b.t. het Levenstestament.
In het artikel over het levenstestament behandelt mw. mr. C.G.C. Engelbertink de vraag hoe een mens de regie kan houden over zijn eigen leven, ook in omstandigheden van afhankelijkheid, kwetsbaarheid en zelfs wilsonbekwaamheid.

Het is een publicatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel het Levenstestament van mr. Chanien Engelbertink.

Ik wil het zelf regelen

Levenstestament: goede investering? in NRC > klik hier

Levenstestament: goede investering?

Hierbij het artikel met als onderwerp Een levenstestament: goede investering? gepubliceerd in NRC | zaterdag 23 mei 2015 door Erica Verdegaal.

Naast een gewoon testament schijn je tegenwoordig een levenstestament nodig te hebben. Is dat echt nuttig? Of proberen notarissen hiermee hun omzet te verhogen?

Een levenstestament: goede investering? in NRC

Ik wil het zelf regelen

Het Levenstestament op Evi | Van Lanschot > klik hier

Met een Levenstestament houd je de regie in handen.

Hierbij het artikel met als onderwerp Met een Levenstestament houd je de regie in handen gepubliceerd op Evi | Van Lanschot | Van Lanschot Bankiers  maandag 22 februari 2015.

Als je door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zelf te handelen, wie mag er dan jou zaken regelen? Misschien zijn er wel mensen in je omgeving die dat voor jou willen doen, maar als je niets geregeld hebt, mogen ze heel veel dingen niet. Of misschien wil je bepalen wie jouw zaken dan gaat behartigen.

Dat kun je allemaal vastleggen in een levenstestament.

Hier krijg je vijf redenen waarom een levenstestament een goed idee is:

Het Levenstestament op Evi | Van Lanschot Bankiers

Ik wil het zelf regelen