Wat kan ik allemaal vastleggen in een Levenstestament?

Geplaatst op 22 juni 2013

  • Benoemen vertrouwenspersoon/ gemachtigde;
  • Regelingen voor uw financiën, onderneming, inboedel, woning en eventuele andere onroerende zaken;
  • Schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden;
  • Het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
  • Aanwijzingen aan uw vertrouwenspersoon/ gemachtigde;
  • Eventuele controle/ toezicht mogelijkheden;
  • Aanwijzingen aan de rechter;
  • Praktische zaken na overlijden (begrafenis of crematie).

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hierOok geven wij u praktische adviezen en handvatten wat u allemaal kunt regelen.

Vraag meer informatie aanStel ons uw vraag