Wat is een Levenstestament?

Geplaatst op 22 juni 2013

Een Levenstestament/aangeklede volmacht is een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf (tijdelijk) niet kunt handelen.

In een gewoon testament regelt u alles voor als u er niet meer bent. Maar wat indien er een situatie ontstaat waarin u zelf tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kunt nemen? Is er dan iemand die dat dan voor u kan doen? Hebt u zo iemand schriftelijk aangewezen? Zijn uw wensen voor zo’n situatie duidelijk vastgelegd en bekend bij degenen die u hebt aangewezen? En zijn uw naasten van die aanwijzing op de hoogte?

Dit soort zaken kunt u regelen in een Levenstestament: Een Levenstestament is een document, opgesteld door u en vastgelegd bij de notaris.

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hier

Vraag meer informatie aanStel ons uw vraag