Onbegrip over het Levenstestament

Geplaatst op 20 augustus 2014

Stappenplan Levenstestament

Bij het opstellen van een levenstestament moet u twee situaties goed uit elkaar houden.

Ten eerste het contact richting uw vertrouwenspersoon over uw wensen. Daar zult u de meeste tijd aan gaan besteden.

Ten tweede het contact met uw notaris om in een levenstestament vast te leggen wie uw vertrouwenspersoon is en wat de bevoegdheden zijn (de verkrijging van de juridische huls).

Het loopt via een Drie Stappen Plan met regiestukken om een Levenstestament op te maken.

Regiestukken Levenstestament:
Bestaande uit:

Stap 1.
Bijlage levenstestament met regie instructies voor de notaris voor de volmacht. Hierin staat wie uw vertrouwenspersoon is. Verder kunt u onder andere regelingen opnemen over het doen van schenkingen en het nemen van medische beslissingen. Kortom instructies voor verkrijging van de juridische huls door uw vertrouwenspersoon (en eventuele toezichthouder) bij de notaris.

Stap 2.
Wensenlijst levenstestament voor uw vertrouwenspersoon (raamwerk volmacht). Hierin staan uw wensen wie bijvoorbeeld uw administratie gaat voeren, hoe uw vertrouwenspersoon dat moet doen, hoe u over bepaalde zaken denkt en wat er met uw huisdier moet gebeuren.

Stap 3.
Instructieformulier levenstestament (algemene instructie voor vertrouwenspersoon). Hierin staan al uw gegevens en wensen, of wel de praktische vertaling voor uw vertrouwenspersoon.

U gaat zelf de regie houden via deze drie regiestukken.

TOEZICHTHOUDER

↓↓

VERTROUWENSPERSOON       ←        CLIENT       →       NOTARIS

Om dat nu zelf te kunnen voorbereiden, hebben wij op de website eerst vragen opgenomen opdat u automatisch een Word document ontvangt met uw instructies voor uw notaris (ook voor de toezichthouder) en uw vertrouwenspersoon.

Tijdens het invullen van de vragen (duurt ongeveer 90 minuten) ontvangt u afhankelijk van de ingevulde antwoorden een of meerdere documenten via de mail als Word document met instructies aan uw levensexecuteur die u zelf op uw computer kunt opslaan en in de toekomst in alle rust bewerken.

Met de bijlage voor uw notaris en de algemene wensenlijst voor de vertrouwenspersoon (niet de instructieformulieren) gaat u naar de notaris om het levenstestament te laten opmaken.

Nadat u alle ontvangen formulieren met wensen en instructies heeft bewerkt neemt u contact op met uw vertrouwenspersoon om uw wensen te bespreken en verder toe te lichten. Ook de stukken voor de notaris kunt u dan aan uw vertrouwenspersoon geven.

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hier

 

Vraag meer informatie aanStel ons uw vraag