Onbegrip over het Levenstestament

Geplaatst op 20 november 2018

Stappenplan Levenstestament

Bij het opstellen van een levenstestament moet u twee situaties goed uit elkaar houden.
Ten eerste het contact met uw vertrouwenspersoon over uw wensen. Daar zult u de meeste tijd aan gaan besteden.

Ten tweede het contact met uw notaris om in een levenstestament vast te leggen wie uw vertrouwenspersoon is en wat de bevoegdheden zijn.

Stappen Plan om een Levenstestament te laten opmaken.

Stap 1
Na het invullen van de vragenlijst in het inloggedeelte van de website ontvang u via de mail een bijlage met instructies voor de notaris voor de inhoud van het levenstestament. Hierin staat wie uw vertrouwenspersoon is. Verder kunt u onder andere regelingen opnemen over het doen van schenkingen en het nemen van medische beslissingen. Kortom instructies voor de bevoegdheden voor uw vertrouwenspersoon (en eventuele toezichthouder) bij de notaris.

Stap 2
Wensenlijst levenstestament voor uw vertrouwenspersoon. Hierin staan uw wensen wie bijvoorbeeld uw administratie gaat voeren, hoe uw vertrouwenspersoon dat moet doen, hoe u over bepaalde zaken denkt en wat er met uw huisdier moet gebeuren.

Stap 3
Instructieformulier levenstestament (algemene instructie voor vertrouwenspersoon). Hierin staan al uw gegevens en wensen.

De stappen 2 en 3 zijn ook van belang voor personen die al een levenstestament bij hun notaris hebben opgemaakt maar nog geen instructie en wensenlijst hebben gemaakt voor hun vertrouwenspersoon.

TOEZICHTHOUDER

↓↓

VERTROUWENSPERSOON       ←        CLIENT       →       NOTARIS

Om dat nu zelf te kunnen voorbereiden, hebben wij op de website diverse vragen opgenomen. Na afhandeling van de vragenlijst ontvangt u binnen 24 uur automatisch een Word document met de instructies voor uw notaris (ook voor de toezichthouder) en uw vertrouwenspersoon.

Tijdens het invullen van de vragen (duurt ongeveer 90 minuten) ontvangt u afhankelijk van de ingevulde antwoorden een of meerdere documenten via de mail als Word document met instructies aan uw vertrouwenspersoon die u zelf op uw computer kunt opslaan en in de toekomst in alle rust bewerken.

Met de bijlage voor uw notaris en de algemene wensenlijst voor de vertrouwenspersoon (niet de instructieformulieren) gaat u naar de notaris om het levenstestament te laten opmaken.

Nadat u alle ontvangen formulieren met wensen en instructies heeft bewerkt neemt u contact op met uw vertrouwenspersoon om uw wensen te bespreken en verder toe te lichten. Ook de stukken voor de notaris kunt u dan aan uw vertrouwenspersoon geven.

Wilt u het zelf regelen? Dat kan gemakkelijk klik hier

Vraag meer informatie aanStel ons uw vraag